Horn och kind mot axlar och lår (2018)

Färgad filtad ull

90x70cm

© Liilian Saksi 2019